Wydziały

I Wydział Cywilny

ul. Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna
parter, pok. nr 0.09
tel. (58) 686-32-22
fax. (58) 686-32-11
e-mail: cywilny@koscierzyna.sr.gov.pl 

Właściwośc wydziału: sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru należacego do miasta Kościerzyna oraz  gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa.

Przewodniczący Wydziału: SSR Ewa Bork-Aponowicz

Przedmiot działania: rozpatruje sprawy z zakresu prawa cywilnego.

Kierownik sekretariatu: Aleksanda Pałubicka


II Wydział Karny

ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1, 83-400 Kościerzyna
I piętro, pok. nr 2.19
tel. 58 686-93-22 (do 24), 58 686-93-11 (do 12) – Księga Należności Sądowych, fax: 58 686-93-48
e-mail: karny@koscierzyna.sr.gov.pl 

Właściwość wydziału: sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru należącego do miasta Kościerzyna oraz  gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa.

Przewodniczący Wydziału: SSR Krystyna Szulc

Przedmiot działania: rozpatruje sprawy z zakresu prawa karnego.

Kierownik sekretariatu: Zyta Kuczkowska


III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna
I piętro, pok. nr 1.01
fax 58 686-26-69
tel. 58 686-32-97
e-mail: rodzinny@koscierzyna.sr.gov.pl 

Właściwość wydziału: sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru należacego do miasta Kościerzyna oraz  gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa.

Przewodnicząca Wydziału: SSR Małgorzata Peplińska

Przedmiot działania: rozpatruje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Kierownik sekretariatu: Maria Leszcz


IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1, 83-400 Kościerzyna
parter, pok. nr 1.02
tel.58 686-93-01, 58 686-93-02, fax: 58 686-24-53
e-mail: wkw@koscierzyna.sr.gov.pl 

Właściwość wydziału: sprawy wieczystoksięgowe z obszaru należącego do miasta Kościerzyna oraz  gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa.

Przewodnicząca Wydziału: Starszy Referendarz Wojciech Stupieńko

Przedmiot działania: prowadzi wpisy do Ksiąg Wieczystych.

Kierownik sekretariatu: Zofia Góra