Władze

Prezes Sądu Rejonowego w Kościerzynie:

SSR Ewa Bork-Aponowicz

Przyjęcia interesantów po uprzednim umówieniu się w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej pokój nr 1.10 ul. Dworcowa 2, tel. 58 680 13 48

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Kościerzynie:

SSR Krystyna Lemańczyk-Brzoskowska

Przyjęcia interesantów po uprzednim umówieniu się w sekretariacie II Wydziału Karnego pokój nr 2.19, tel. 58 686 93 22

Dyrektor Sądu:

Zbigniew Lewandowski – Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku działający na podstawie art. 21a § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dane kontaktowe

ul. Dworcowa 2,
83-400 Kościerzyna
tel. 58 680 13 48, fax: 58 680 13 48
e-mail:  administracja@koscierzyna.sr.gov.pl