Lista sędziów i referendarzy

I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny/ IV Wydział Ksiąg Wieczystych

I Wydział Cywilny/ III Wydział Rodzinny i Nieletnich

II Wydział Karny

II Wydział Karny/IV Wydział Ksiąg Wieczystych

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Informacja dot. sędziów SR w Kościerzynie określona w art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych )Dz. U. 2020 poz. 365)