Lista sędziów i referendarzy

I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny/ IV Wydział Ksiąg Wieczystych

I Wydział Cywilny/ III Wydział Rodzinny i Nieletnich

II Wydział Karny

II Wydział Karny/IV Wydział Ksiąg Wieczystych

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

IV Wydział Ksiąg Wieczystych