Lista lekarzy

Lista lekarzy w okręgu gdańskim, którzy zgodnie z Ustawą z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym są uprawnieni do wystawiania zaświadczeń potwierdzających zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne uczestników postępowania z powodu choroby.

Osoba zgłaszająca się do lekarza sądowego po zaświadczenie ma obowiązek okazać:
– wezwanie lub zawiadomienie organu (z sądu, prokuratury itp.)
– dowód osobisty
– dokumentację leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego

Aktualną listę lekarzy zamieszono w poniższym załączniku.