Kontakt

Sąd Rejonowy w Kościerzynie

83-400 Kościerzyna,
ul. Dworcowa 2
Budynek A
NIP 5911695995

Godziny urzędowania i dane kontaktowe do pracowników obsługujących interesantów:

budynek przy ul. Dworcowej 2

 1. Informacja w sprawach cywilnych i rodzinnych
  ul. Dworcowa 2, pokój 0.06
  tel. 58 772 43 50

  Godziny przyjęć interesantów:
  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00
 2. Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego, Czytelnia akt spraw I Wydziału Cywilnego:
  ul. Dworcowa 2, pokój 0.05
  tel. 58 686 32 22
  e-mail: cywilny@koscierzyna.sr.gov.pl

  Godziny przyjęć interesantów w czytelni:
  od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-13:00 /udostępnienie akt po uprzednim umówieniu – telefonicznie lub osobiście

  Godziny przyjęć interesantów w sekretariacie wydziału:
  poniedziałek: godz. 9:00 – 18:00
  wtorek, środa, piątek: 9:00-15:00
  czwartek 7:30 – 14:00
 3. Kierownik Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Czytelnia akt spraw III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
  ul. Dworcowa 2, pokój 1.05
  tel. 58 686 32 97
  e-mail: rodzinny@koscierzyna.sr.gov.pl

  Godziny przyjęć interesantów w czytelni:
  od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-13:00 /udostępnienie akt po uprzednim umówieniu – telefonicznie lub osobiście/

  Godziny przyjęć interesantów w sekretariacie wydziału:
  poniedziałek: godz. 9:00 – 18:00
  wtorek, środa, piątek: 9:00-15:00
  czwartek 7:30 – 14:00 
 4. Sekretariat Prezesa, Samodzielna Sekcja Administracyjna
  czynny poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
  tel.: 58-680-13-48
  e-mail: administracja@koscierzyna.sr.gov.pl
  pokój 1.10
 1. Biuro Podawcze
  ul. Dworcowa 2, czynne poniedziałek – piątek 7:30 – 15:00
  pokój 0.06

budynek przy ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1

 1. Informacja w sprawach karnych, Biuro Podawcze – dla potrzeb II Wydziału Karnego, czytelnia akt II Wydziału Karnego
  ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1, pokój 2.01
  tel. 58 772 44 50
 • czytelnia akt II Wydziału Karnego
  Godziny przyjęć interesantów:
  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-10:30 /udostępnienie akt po uprzednim umówieniu –telefonicznie lub osobiście/
 • Informacja w sprawach karnych, Biuro Podawcze – dla potrzeb II Wydziału Karnego
  Godziny przyjęć interesantów:
  od poniedziałku do piątku w godzinach 10:30-15:00
 1. Kierownik Sekretariatu II Wydziału Karnego
  ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1, I piętro, pok. nr 2.19
  tel. 58 686-93-22
  e-mail: karny@koscierzyna.sr.gov.pl
 • Księga Należności Sądowych
  ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1, I piętro, pok. nr 2.02
  tel. 58 686-93-11
 1. Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
  ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1, parter, pok. nr 1.02
  tel. 58 686-93-01
  e-mail: wkw@koscierzyna.sr.gov.pl
 1. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Kościerzynie
  siedziba: ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1, 83-400 Kościerzyna
  e-mail: kuratorzy@koscierzyna.sr.gov.pl
  obsługa zespołu: pok. 2.10, I piętro, tel. (58) 686 93 13, fax (58) 686 93 45
  kierownik zespołu: pok.2.11, I piętro, tel. (58) 686 93 31