Jak złożyć pozew o rozwód?

W celu rozpoczęcia procesu rozwodowego małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć pozew .
Pozew powinien zawierać następujące dane:
  • imię, nazwisko, dokładny adres oraz nr PESEL powoda (czyli osoby domagającej się orzeczenia rozwodu)
  • imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego (czyli drugiego małżonka)
W pozwie należy określić czego powód żąda, tj:
  • orzeczenia rozwodu, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie
  • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
  • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci
Pozew powinien zawierać uzasadnienie w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o rozwód.
Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć:
  • skrócony odpis aktu małżeństwa
  • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci, o ile są małoletnie
Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Uiszcza się ją poprzez naklejenie na pozew znaków opłaty sądowej (również e-znaków), za pośrednictwem portalu e-Płatności lub wpłacając na konto Sądu Okręgowego:
 
62 1010 0055 1233 0030 1200 0002
(obowiązujący od dnia 1 marca 2016 r. numer rachunku dla wpłat ws. prowadzonych w II Wydziale Cywilnym Rodzinnym)
Pozew należy złożyć w biurze podawczym Sądu Okręgowego (parter, budynek C), przy ulicy 3 Maja 9a lub wysłać na wskazany we wzorze adres.
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć również w broszurach informacyjno-edukacyjnych przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, które są dostępne TUTAJ oraz bezpośrednio na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Pozew - rozwód [wzór] 79 KB 1278