Jak założyć sprawę spadkową?

Pierwszym krokiem do załatwienia kwestii spadkowych jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek taki należy złożyć do Sądu Rejonowego, w którego okręgu spadkodawca ostatnio stale zamieszkiwał. Należy również dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania. W przypadku gdy spadkodawca pozostawił testament należy złożyć jego oryginał.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie w wysokości 50 zł /w znakach sądowych lub e-znakach/, a jeżeli wniosek obejmuje więcej niż jednego spadkodawcę – po 50 zł od każdego spadkodawcy.
Należy również dołączyć oryginał aktu zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo ze zmarłym osób wskazanych we wniosku jako spadkobiercy /odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa/
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć również w broszurach informacyjno-edukacyjnych przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, które są dostępne TUTAJ oraz bezpośrednio na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Formularz - spadek 36 KB 1036