Jak wnieść i sporządzić pozew w sprawie z zakresu prawa pracy?

Sporządzenie pozwu

Konieczne elementy pozwu:
  • dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko, adres)
  • dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych /w procesie/ ewentualnie uczestników /w postępowaniu nieprocesowym/ (imię, nazwisko, adres, zawód)
  • oznaczenie sądu
  • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew)
  • określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od sądu).
  • określenie wartości przedmiotu sporu
  • uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego sąd powinien uwzględnić żądanie zdaniem wnoszącego pismo – tj. podstawy faktycznej żądania)
  • wnioski dowodowe
  • załączniki
  • podpisanie pisma

Obowiązek stosowania formularzy istnieje wyłącznie w postępowaniu uproszczonym.

Poza tym istnieje dowolność formy składanych pism procesowych.
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć również w broszurach informacyjno-edukacyjnych przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, które są dostępne TUTAJ oraz bezpośrednio na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf Formularz 198 KB 495