Co należy zrobić, aby uzyskać alimenty?

Jeżeli osoba zobowiązana do utrzymania drugiej osoby, nie chce wykonać tego obowiązku dobrowolnie, należy wnieść sprawę do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego lub obowiązanego.
SPRAWĘ WNOSI SIĘ POPRZEZ ZŁOŻENIE POZWU.
W pozwie należy podać następujące dane:
  • imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli osoby domagającej się alimentów;
  • imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli osoby, od której domagamy się alimentów;
  • wysokość żądanej kwoty wraz z uzasadnieniem, tzn. wskazać potrzeby powoda oraz możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego.
Jeżeli powodem jest małoletnie dziecko, przed sądem reprezentuje je przedstawiciel ustawowy (najczęściej ten z rodziców, który opiekuje się dzieckiem).
Jeżeli alimentów żąda dziecko od rodziców, należy dołączyć do pozwu odpis skrócony aktu urodzenia w przypadku gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa odpis zupełny aktu urodzenia, a jeżeli małżonek lub były małżonek – odpowiednio odpis aktu małżeństwa lub orzeczenia rozwodu.
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć również w broszurach informacyjno-edukacyjnych przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, które są dostępne TUTAJ oraz bezpośrednio na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Plik Rozmiar pliku Pobrania
doc Pozew o alimenty 38 KB 865