Sprawozdania statystyczne

Sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Kościerzynie sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

sprawozdania za III kw. 2019r.

Sprawozdania za I półrocze 2019r

sprawozdania za I kwartał

Statystyki roczne (2018)

sprawozdania za III kw 2018

sprawozdania półroczne (2018)

Statystyki roczne (2017)

Statystyki półroczne (2017)

Statystyki roczne (2016)

Statystyki półroczne (2016)