Sprawozdania statystyczne

Sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Kościerzynie sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

Sprawozdania za 2020 rok.

Sprawozdania za 2020 rok.

Sprawozdania za I półrocze 2020r

SPRAWOZDANIA ZA 2019 R

SPRAWOZDANIA ZA 2019 R

sprawozdania za III kw. 2019r.

Sprawozdania za I półrocze 2019r

sprawozdania za I kwartał

Statystyki roczne (2018)

sprawozdania za III kw 2018

sprawozdania półroczne (2018)

Statystyki roczne (2017)