Pomoc dla Pokrzywdzonych

Informator teleadresowy – dane podmiotów udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w 2018 rok

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie warmińsko-mazurskim przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym w następujących obszarach:

Forma pomocy Miejsca pomocy
 

1.      pomoc prawna,

2.      mediacje,

3.      pomoc psychologiczna,

4.      doradztwo pierwszego kontaktu,

5.      finansowanie szkoleń i kursów,

6.      pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

7.      finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,

8.      pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

9.      finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–10.

10.  finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

 

1.      Siedziba główna – Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej  w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 101; tel. 55-642-44-25; 662-171-076; esas_1@wp.pl

 

2.      Filia OPdOPP w Olsztynie – ul. Dąbrowszczaków 39, VII piętro (naprzeciwko windy); tel. 662-171-076; 692-894-540;

opopp-olsztyn@wp.pl

 

3.      Filia OPdOPP w Mrągowie – Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” ul. Osiedle Mazurskie37/2 ; tel. (89) 741-20-20; 692-894-540; opopp-olsztyn@wp.pl;

 

 

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie pomorskim przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym w następujących obszarach:
Forma pomocy : 
1. pomoc prawna,
2. mediacje,
3. pomoc psychologiczna,
4. doradztwo pierwszego kontaktu,
5. finansowanie szkoleń i kursów,
6. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
7. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
8. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
9. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–10,
10. finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

 

Miejsca pomocy :
1. Siedziba główna – Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Malborku ul. Mickiewicza 26/6; 82-200 Malbork ; tel. 795-035-345; mail: pomocpokrzywdzonym.malbork@gmail.com
2. Filia OPdOPP w Gdańsku – ul. Polanki 76A; 80-306 Gdańsk; tel. 795-055-945; email: pomoc.pokrzywdzonym1@gmail.com
3. Filia OPdOPP w Kościerzynie – ul. Krasickiego 4; 83-400 Kościerzyna; tel.; 795-035-345; email: pomoc.pokrzywdzonym1@gmail.com

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej

www.pomocpokrzywdzonym.pl

 

Informator o podmiotach, instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie

Opracowanie zostało przygotowane w ramach

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

TYDZIEŃ POMOCY
OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

OGŁOSZENIE

Prezes Sądu Rejonowego w Kościerzynie informuje, iż w ramach
obchodzonego ,,Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem” w dniach:

22.02. – 25.O2.2O16r.
w godzinach : 10:oo – do 14:oo

w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie ul. Dworcowa Nr 2
oraz
w budynku przy ul. Zgr.Ks.Zmartwychwstańców Nr 1

będą udzielane porody dla osób pokrzywdzonych w wyniku
popełnienia przestępstw.

Załącznik