Pomoc dla Pokrzywdzonych

Informator teleadresowy – dane podmiotów udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie w 2018 rok

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie warmińsko-mazurskim przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym w następujących obszarach:

Forma pomocy Miejsca pomocy
 

1. … Czytaj więcej

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie pomorskim przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym w następujących obszarach:
Forma pomocy : 
1. pomoc prawna,… Czytaj więcej

Informator o podmiotach, instytucjach i organizacjach udzielających pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie

Opracowanie zostało przygotowane w ramach

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

TYDZIEŃ POMOCY
OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

OGŁOSZENIE

Prezes Sądu Rejonowego w Kościerzynie informuje, iż w ramach
obchodzonego ,,Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem” w dniach:

22.02. – 25.O2.2O16r.
w godzinach… Czytaj więcej