Kontrola zarządcza

Sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

Plan działalności Sądu Rejonowego w Kościerzynie na 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

Plan działalności Sądu Rejonowego w Kościerzynie na 2020 rok

oświadczenie o stanie kontroli zarz. + sprawozdanie z wyk. planu

Plan działalności na rok 2019

Oświadczenia i sprawozdania za rok 2017

Planu działalności na 2018 rok dla sądu Rejonowego w Kościerzynie

Plan działalności na 2017 rok dla Sądu Rejonowego w Kościerzynie

Oświadczenie o stanie kontroli za 2015r.