Broszury Informacyjne

Oddajemy do Państwa dyspozycji broszury informacyjno-edukacyjne przygotowane na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości pt.:

  • Obywatel w postępowaniu karnym*,
  • Obywatel w postępowaniu cywilnym**,
  • Obywatel w postępowaniu sądowo-administracyjnym**.
Znajdą w nich Państwo informacje na temat takich zagadnień jak:
• sposoby wszczynania postępowań,
• podstawowe dokumenty, które należy złożyć, wraz z ich wzorami,
• koszty sądowe,
• procedura ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
• przesłanki ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu,
• rodzaje środków odwoławczych i terminy do ich wniesienia,
• informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i inne.
Publikacje zostały współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powyższe publikacje oraz inne materiały informacyjne znajdą Państwo również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
* wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2015 r.
** wg stanu prawnego na marzec 2010 r.