Biegli sądowi

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH DLA OKRĘGU GDAŃSKIEGO [kliknij tutaj]  

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku

Aktualna lista biegłych sądowych jest również dostępna dla zainteresowanych w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Gdańsku (w pokoju 125A, I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 

* * *
KOMUNIKAT
WICEPREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

Z uwagi na postępujący rozwój wiedzy i nauki w dziedzinie medycyny, wspieranie się wymiaru sprawiedliwości wiedzą i doświadczeniem lekarzy uważa się za istotny element postępowania sądowego.
W związku z powyższym zapraszam wszystkich, którzy chcą się podjąć pełnienia funkcji stałego biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku do zaznajomienia się z informacjami znajdującymi się na stronie internetowej tut. sądu www.gdansk.so.gov.pl oraz pod nr tel. 58 32 13 140 w Oddziale Administracyjnym.
Ponadto istnieje możliwość podjęcia współpracy tylko na potrzeby konkretnej „sprawy” w charakterze biegłego lub zespołu biegłych bez potrzeby podejmowania się stałej współpracy jako biegły sądowy. Tutaj mam na myśli podległe Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu placówki kliniczne i instytuty naukowe.
W chwili obecnej najbardziej poszukiwani są specjaliści w następujących zakresach nauk medycznych:
diabetologia, endokrynologia, hematologia, alergologia, onkologia, gastrologia, kardiologia, immunologia, stomatologia, okulistyka, neurochirurgia, neuropsychologia, neurologia, chirurgia plastyczna, chirurgia szczękowa, chirurgia onkologiczna, medycyna pracy, ortopedia, laryngologia, psychiatria, pulmonologia, radiologia, rehabilitacja, seksuologia, urologia.