Ogłoszenie Dyrektora SO w Gdańsku ws. konkursu na 1 wolne stanowisko stażysty (umowa o pracę w zastępstwie) – K.1241-730/20 | AKTUALIZACJA (26.06.2020r.) – WYNIKI KONKURSU

Zawiadomienie z dn. 10.06.2020r. oraz 26.06.2020r. o wynikach poszczególnych etapów konkursu z uwagi na znajdujące się w nich dane osobowe (imiona i nazwiska) osób fizycznych zostały usunięte ze strony BIP.

Sąd Rejonowy w Kościerzynie z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Dworcowej 2, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kościerzynie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gdańsku, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.  z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Kościerzynie pod adresem: http://www.koscierzyna.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.