Komunikat

K O M U N I K A T

Sąd Rejonowy w Kościerzynie zawiadamia o zmianie organizacji pracy Kasy od dnia 02 lutego 2018 roku.

 

Opłat sądowych (wpisy sądowe, grzywny, koszty), sum na zlecenie Sądu będzie można dokonywać, bez dodatkowych opłat w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju wymienionych na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. -www.poczta-polska.pl (z wyłączeniem placówek oznaczonych jako Agencje Pocztowe) w dniach i godzinach otwarcia kas placówek pocztowych, na następujące rachunki dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Kościerzynie:

I Wydział Cywilny: 52 1010 0055 1233 0050 0900 0001

II Wydział Karny: 25 1010 0055 1233 0050 0900 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich: 95 1010 0055 1233 0050 0900 0003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych: 68 1010 0055 1233 0050 0900 0004

Księga należności: 79 1010 0055 1233 0050 0900 0000

Pocztowy dowód wpłaty będzie jedynym i wyłącznym dowodem dokonania wpłaty gotówkowej. W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwego zakwalifikowania opłaty, na pocztowym dowodzie wpłaty należy wskazać:

-imię i nazwisko /nazwa firmy/,

-adres,

-sygnaturę akt sprawy lub wskazanie wydziału w przypadkach, w których sygnatura nie została nadana,

-rodzaj opłaty np. wpis, koszty, grzywna.

Zarządzenie nr A. 0111-8/18