POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie warmińsko-mazurskim przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym w następujących obszarach:

Forma pomocy Miejsca pomocy
 

1.      pomoc prawna,

2.      mediacje,

3.      pomoc psychologiczna,

4.      doradztwo pierwszego kontaktu,

5.      finansowanie szkoleń i kursów,

6.      pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

7.      finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,

8.      pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

9.      finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–10.

10.  finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego

 

1.      Siedziba główna – Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej  w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 101; tel. 55-642-44-25; 662-171-076; esas_1@wp.pl

 

2.      Filia OPdOPP w Olsztynie – ul. Dąbrowszczaków 39, VII piętro (naprzeciwko windy); tel. 662-171-076; 692-894-540;

opopp-olsztyn@wp.pl

 

3.      Filia OPdOPP w Mrągowie – Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” ul. Osiedle Mazurskie37/2 ; tel. (89) 741-20-20; 692-894-540; opopp-olsztyn@wp.pl;

 

 

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Plik Rozmiar pliku Pobrania
doc plakat OPOPP woj war-maz 295 KB 433