Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie pomorskim przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej
świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym w następujących obszarach:
Forma pomocy : 
1. pomoc prawna,
2. mediacje,
3. pomoc psychologiczna,
4. doradztwo pierwszego kontaktu,
5. finansowanie szkoleń i kursów,
6. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
7. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
8. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
9. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–10,
10. finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

 

Miejsca pomocy :
1. Siedziba główna – Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Malborku ul. Mickiewicza 26/6; 82-200 Malbork ; tel. 795-035-345; mail: pomocpokrzywdzonym.malbork@gmail.com
2. Filia OPdOPP w Gdańsku – ul. Polanki 76A; 80-306 Gdańsk; tel. 795-055-945; email: pomoc.pokrzywdzonym1@gmail.com
3. Filia OPdOPP w Kościerzynie – ul. Krasickiego 4; 83-400 Kościerzyna; tel.; 795-035-345; email: pomoc.pokrzywdzonym1@gmail.com

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej

www.pomocpokrzywdzonym.pl

 

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf plakat OPOPP woj. pomorskie 298 KB 488