ZAWIADOMIENIE dotyczy konkursu na stanowiska stażysta na zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie nr ref. A.1110-11/16

A. 1110-11/16

                            Z A W I A D O M I E N I E    

                  dotyczy konkursu na stanowiska  stażysta

          na zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie

     Na podstawie art. 3 b ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów i prokuratury w zw. z § 10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze – Dyrektor Sądu Okręgowego w Gdańsku informuje, że kandydatami wybranymi na dwa wolne stanowiska urzędnicze na zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów z przeprowadzonego konkursu są:

  1. Duzowska Dominika
  2. Zdrojewska Monika


Nadto na listę kandydatów rezerwowych zostali zakwalifikowani:

  1. Dublinowska-Mientka Beata
  2. Sosnowska Sylwia

 

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzonego ostatniego konkursu.