Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

TYDZIEŃ POMOCY
OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

OGŁOSZENIE

Prezes Sądu Rejonowego w Kościerzynie informuje, iż w ramach
obchodzonego ,,Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem” w dniach:

22.02. – 25.O2.2O16r.
w godzinach : 10:oo – do 14:oo

w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie ul. Dworcowa Nr 2
oraz
w budynku przy ul. Zgr.Ks.Zmartwychwstańców Nr 1

będą udzielane porody dla osób pokrzywdzonych w wyniku
popełnienia przestępstw.

Załącznik