Sąd Rejonowy w Kościerzynie do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

UWAGA:

z dniem 1 stycznia 2013 r. uległ zniesieniu Sąd Rejonowy w Kościerzynie; w jego miejsce utworzono Wydziały zamiejscowe Sądu Rejonowego w Kartuzach z siedzibami w Kościerzynie.


Informacja o adresach i telefonach poszczególnych Wydziałów Zamiejscowych w Kościerzynie znajduje się na stronie: http://www.kartuzy.sr.gov.pl/.


Informujemy, że w związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Kościerzynie z dniem 01 stycznia 2013 r. i koniecznością przeprowadzenia czynności administracyjnych związanych z utworzeniem Wydziałów Zamiejscowych Sądu Rejonowego w Kartuzach w dniach od 2 do 4 stycznia 2012 r. Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego w Kartuzach z siedzibami w Kościerzynie będą nieczynne dla interesantów.


INFORMACJA

NA TEMAT ZNIESIENIA SĄDU REJONOWEGO W KOŚCIERZYNIE


Prezes Sądu Rejonowego w Kartuzach informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 r. uległ zniesieniu Sąd Rejonowy w Kościerzynie. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2013 r. utworzone zostały w Kościerzynie następujące Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego w Kartuzach:

- VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Kościerzynie (w miejsce byłego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kościerzynie),

- VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kościerzynie, (w miejsce byłego II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kościerzynie),

- VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Kościerzynie, (w miejsce III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kościerzynie),

- IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kościerzynie (w miejsce V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościerzynie).


Powyższe zmiany oznaczają, że:

- nie ulegają zmianie terminy i miejsce rozpraw wyznaczonych przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie przed 1 stycznia 2013 r.,

- wszystkie sprawy prowadzone przed 1 stycznia 2013 r. przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie stają się sprawami rozpoznawanymi przez Sąd Rejonowy w Kartuzach,

- zmianie ulegają dotychczasowe sygnatury będących w toku spraw sądowych (informację o nowych sygnaturach można uzyskać w odpowiednich Wydziałach Zamiejscowych)

- wszelkie sprawy związane z postępowaniami prowadzonymi dotychczas przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie można załatwiać w tych samych miejscach, pod tymi samymi numerami telefonów,

- w Kościerzynie nie ulegają zmianie adresy Kasy i Biura Podawczego,

- następuje zmiana numerów rachunków bankowych dla sprawy prowadzonych dotychczas przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie; informację o nowych numerach rachunków bankowych można znaleźć na stronie głównej.


Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 r. w zniesienia niektórych sądów;

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych;

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.